Monday, 6 August 2012

Tujuan penggubalan Akta Pendidikan 1996

Perlaksanaan sistem sekolah satu aliran secara komprehensif perlu dibuat sekarang dimana keadaan, masa dan peluang sudah tiba untuk menyaksikan perubahan ini. Bagi menentukan keutuhan Malaysia sebagai negara majmuk pelbagai keturunan dan kepercayaan berjaya dipupuk dan dibangunkan bersama dengan penuh semangat toleransi, kesefahaman, muhibbah dan setiakawan.

Klik imej untuk pembesaran


Sumber: Buku Guru dan Cabaran Semasa oleh Syed Ismail bin Syed Mustapa & Ahmad Subki bin Miskon

No comments:

Post a Comment